Finndel.no - Norges største database for brukte bildeler
Om Bil-Demontørenes Dataring
Bil-Demontørenes Dataring er en forening bestående av over 40 firmaer som driver med bilopphugging og salg av brukte bildeler.

Biler som kommer inn til demontering blir registrert i et datasystem, delene som blir demontert fra disse blir også registret i datasystemet før de legges på delelageret.Delelagrene til samtlige firmaene blir samlet i et hovedregister, og bilene/delene blir deretter presentert på disse websidene. På finndel.no kan man deretter søke etter deler fra bilene som er registrert.