Finndel.no - Norges største database for brukte bildeler
Hvordan bli medlem?
Hvem som kan få legge ut deler på www.finndel.no:
For å kunne legge ut deler til salgs på finndel.no, så må man være medlem av Bil-Demontørenes Dataring.For å bli medlem av Bil-Demontørenes Dataring så må man være offentlig godkjent biloppsamlingsplass med rett til å skrive ut vrakmelding. Og man må drive med salg av bildeler.

Medlemsfordeler:
Ved å legge ut sitt varelager på www.finndel.no, som er Norges største database for brukte bildeler, så treffer man virkelig mange som er på utkikk etter bildeler. I løpet av et år (2010) så er det over 750.000 beøkende på våre internettsider. Noe våre medlemmer gir uttrykk for at de har fått økt salg av brukte bildeler.

Pris:
Man må betale et innmeldingsgebyr . Og man må betale årlig årsavgift. Årsavgiften første året blir etter hvor mange måneder det er igjen av året. Prisene på innmeldingsgebyr og årsavgift bestemmes av generalforsamlingen i Bil-Demontørenes Dataring. Kontakt oss på dataring@finndel.no for årets priser. I tillegg må man ha programvare for bilopphuggerier. Vi anbefaler LBK, et program som er spesielt utviklet for dataringen, og lisens til dette programmet kan kjøpes av Bil-Demontørenes Dataring.

Søknadsskjema:
Hvis du vil bli medlem og oppfyller kravene nevnt ovenfor, så fyll ut søknadsskjema (Word | PDF) og sendt det til oss på dataring@finndel.no eller faks 32 84 87 54, eller vanlig post: Postboks 45, 3401 LIER. Søknaden blir i hvert tilfelle vurdert av styret i Bil-Demontørenes Dataring


PageTitle=Hvordan bli medlem - finndel.no